BAR Kontor: Variation i arbejdet, god indretning og øvelser

BAR Kontor bad os om at udarbejde en vejledning for kontoransatte om sunde arbejdsstillinger. Vi valgte at lave en film om ergonomi på arbejdspladsen i stedet for. Filmen fanger opmærksomheden bedre end en tætskrevet vejledning. Den tematiske opbygning gør, at den nemt kan brydes op i mindre film, der sætter fokus på specifikke problemstillinger.