Hvordan laver man en APV?

Et svært emne at gøre let forståligt og motiverende.